Fizio Praktik – O nama

Tim „Fiziopraktika” sačinjen je od iskusnih lekara i fizioterapeuta, koji pored visokog stepena stručnosti odlikuje i ljubaznost, kao i posvećenost pacijentima. Plan lečenja za svakog našeg pacijenta je individualno prilagođen, u skladu sa postavljenim ciljevima terapije.

Upoznajte naše stručnjake

Dr Hadi Mansouri

Dr Hadi Mansouri

Specijalista fizijatar i akupunkturolog

Medicinski fakultet, smer opšta medicina, Univerziteta u Novom Sadu završio je 1996. godine. Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije položio je 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2000. do 2009. godine radio je najpre kao specijalizant, a kasnije kao specijalista u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Termal”, gde je bio imenovan za Načelnika medicinskog dela od 2006. do 2009. godine. Nakon toga svoje radno iskustvo proširuje u Domu zdravlja “dr Mladen Stojanović” Bačka Palanka. 2009.-2012. Od 2012. do današnjeg dana radi u Specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Aqua medica” u sklopu hotela “Premier Aqua” u Vrdniku.

U periodu između 2013. i 2018. godine obavljao  je funkciju direktora hotela “Premier Aqua” i etno naselja “Vrdnička kula”. Učestvovao je na brojnim edukacijama iz oblasti akupunkture i tretmana hiperbaričnom komorom i ima dugogodišnje iskustvo u primeni ovih metoda. (2004.,2013.) Takođe je završio edukaciju iz aplikacije hijaluronskih filera, koje uspešno primenjuje. Znanje i iskustvo iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije unapredio je kao aktivni učesnik na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja fizijatara Srbije. Od 2018. godine član je Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi u Regionalnoj lekarskoj komori Vojvodine.

Prof. dr sc. med. Čila Demeši Drljan

Prof. dr sc. med. Čila Demeši Drljan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - oblast dečija habilitacija i rehabilitacija

Profesor Dr Čila Demeši Drljan rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.44.

Specijalizaciju iz oblasti “Fizikalna medicina i rehabilitacija” završila je 2004. godine na istom fakultetu. Akademski naziv magistra medicinskih nauka stekla je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2012. godine stekla i zvanje Doktora medicinskih nauka.

Unazad  20 godina radi kao lekar, od toga 16 godina kao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Trenutno obavlja funkciju Načelnika Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Radi 18 godina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, ima zvanje vanrednog profesora.

2007. godine završila je šestomesečni edukativni seminar iz „Elektroneuromiografije i evociranih potencijala”. 2008. godine stručno se usavršavala na Univerzitetskoj klinici u Beču. Znanje i iskustvo iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije unapredila je i kao aktivni učesnik na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja fizijatara Srbije.