Fizikalna terapija

Fizikalna terapija se koristi za rešavanja problema koji otežavaju normalno funkcionisanje sistema za kretanje. U sklopu naših usluga i tretmana, fizikalnu terapiju kombinujemo sa drugim metodama kada je cilj smanjenje bola, olakšanje pokreta i omogućavanje prirodnog kretanja.

Fizio-praktik-novi-sad-fizikalna terapija - povreda-kolena

Fizikalna terapija i tretmani:

Fizio Praktik - elektroterapija

Elektroterapija

Elektroterapija stimuliše kontrakcije mišića. To dovodi do brže cirkulacije i zarastanja mekih tkiva i kostiju, kao i do umanjenja otoka, bola i upala.
fizikalna terapija - hilt laser

Hilt terapija

Hilt terapija (HILT Laser) skraćuje vreme rehabilitacije. Koristi dejstvo emisije lasera pa je idealna terapija za tretiranje bola u zglobovima, kostima i mišićima.
Više o Hilt terapiji…

fizikalna terapija - magnetoterapija

Magnetoterapija

Magnetoterapija se pokazala izuzetno efikasna u stimulisanju zarastanja kostiju u fazi imobilizacije i nakon skidanja gipsa.

Shockwave terapija - Fizio Praktik

Shockwave terapija

Shockwave terapija koristi radijalne talase koji podstiču izlečenja bolnih mesta kao što je bolno rame, lakat, koleno, bol u predelu karlice, kukova, itd.
Više o shockwave terapiji…

terapija ultrazvukom - Fizio Praktik

Terapija ultrazvukom

Terapija ultrazvukom se služi zvučnim talasima u svrhu terapije. Ultrazvuk prilikom prodiranja u tkiva vrši mikromasažu koja ubrzava obnovu i uklanja bol.
fiziopraktik - logo veći

Elektroterapija

– blagotvorna procedura u okviru Vašeg terapijskog dana

Elektroterapija predstavlja upotrebu električne energije koja deluje kao pokretač za stimulisanje, poboljšavanje i aktiviranje fizioloških događaja koji se koriste za postizanje terapeutskih efekata.

Elektroterapijske procedure u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji prvenstveno su namenjene da smanje intenzitet bola različite lokalizacije. Koriste se i za postizanje relaksacije mišićnog spazma, sprečavanje atrofije mišića, povećanje lokalne cirkulacije krvi i limfe, kao i za održavanje i povećanje obima pokreta.

Elektroterapija povoljno deluje na resorpciju edema i smanjenje otoka. Na taj način smanjuje se zapaljenski proces i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola. Pospešuje regeneraciju i oporavak perifernih nerava kao i osteogenezu, tj. zarastanje kod postojanja preloma kostiju.

Savremena elektroterapija podrazumeva korišćenje brojnih modaliteta električne struje koji se dobijaju pomoću modernih elektronskih uređaja u terapijski svrhe. Efikasno se koristi kao uvodna procedura u kineziterapiju, koje u sinergičkom dejstvu daju pun terapijski efekat.

Najčešće se primenjuje kod:

  • Sportskih povreda
  • Artroza i artritisa
  • Ortopedskih stanja kao što su frakture (prelomi) kostiju, iščašenja, uganuća, nagnječenja zglobova, povreda ligamenata i mišića
  • Oboljenja perifernih nerava, kao i kod pareze ili paralize n. facialis-a
  • Bolova u lumbalnom i cervikalnom segmentu kičmenog stuba
  • Bolnog ramena i lakta

U ordinaciji “Fizio praktik” na raspolaganju Vam je široki spektar elektroterapijskih procedura. Među njima su galvanska struja, elektroforeza lekova galvanskom strujom, transkutana elektronervna stimulacija (TENS), interferentne struje, dijadinamičke struje, elektrostimulacija.

vežbe pokreta

Magnetoterapija

Magnetoterapija se kroz primenu konstantnog ili promenljivog magnetnog polja niske frekvencije pokazala izuzetno efikasna  u stimulisanju zarastanja kostiju u fazi imobilizacije i nakon skidanja gipsa.

Ultrazvuk kao fizikalna terapija

Ultrazvuk u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji podrazumeva primenu zvučnih talasa od 1000 kHz. Princip delovanja sastoji se u mehaničkom dejstvu koji se manifestuje visokofrekventnim talasnim kretanjem zvučnih talasa.

Talasi dovode do mehaničkog treperenja čestica tkiva, prouzrokujući mikromasažu tkiva. Ultrazvuk dovodi do širenja (vazodilatacije) krvnih sudova, redukcije otoka, smanjenja bola i zapaljenja tkiva.

Pored toga, smanjuje spazam i dovodi do relaksacije mišića. Fibrinolitičkim delovanjem smanjuje i otklanja fibrozno tkivo.