Specijalistički pregledi

Specijalistički pregledi se rade kao sistematski (preventivni) pregledi, prilikom pojave zdravstvenih tegoba i u sklopu predoperativne obrade. Napominjemo da pregled koji obavlja fizijatar podrazumeva opšti pregled i specijalni deo pregleda – specijalistički.

Specijalističke preglede obavljaju lekari specijalisti. Naš fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Pregled se sastoji od razgovora s pacijentom (anamneza) i detaljnog kliničkog pregleda.

Tokom razgovora lekar specijalista prikuplja podatke o pacijentovom stanju, sadašnjim tegobama, pređašnjim obolenjima, i bolestima u užoj porodici. Uz pomoć najsavremenijih medicinskih aparata, stručno znanje našeg tima najbolja je podrška brzom ozdravljenju naših pacijenata.

Slobodno nas nazovite za sva eventualna pojašnjenja i dodatne informacije. Naše visoko stručno znanje i dugogodišnje iskustvo stoje Vam na raspolaganju. Naš tim lekara specijalista i stručnog osoblja pomoći će Vam da lako razumete šta je sve neophodno da biste na najbolji način sačuvali i unapredili, kako svoje, tako i zdravlje svojih nadražih.

Specijalistički pregledi - Fizio Praktik

Specijalistički pregledi i postupci nakon njih

Kada Vam je potreban specijalistički pregled?

Zatražite pregled kod lekara specijaliste (fizijatra) kod ovih stanja narušenog zdravlja:

  • Neprijatan osećaj, napetost i bolovi u predelu vrata
  • Bolovi između lopatica i u donjem delu leđa
  • Trnjenje, žiganje ili probadanje u rukama i nogama
  • Učestali bolovi duž kičme, posebno i visini grudi
  • Bolovi u zglobovima šaka, kukovima i kolenima
  • Trnci i bolovi u peti ili celom stopalu
  • Ćeste ili stalne interkostalne neuralgije, i slično.

Po završenom specijalističkom pregledu, u dogovoru s pacijentom, lekar specijalista će odlučiti o daljim pretragama koje je potrebno preduzeti. Na osnovu detaljno prikupljenih i sistematizovanih podataka, lekar fizijatar uspostavlja preciznu dijagnozu. Ona je osnov i ključna pretpostavka za uspešno lečenje pacijenta.

Pregled dece?

Krenite na vreme da kontrolišete zdravlje i pravilan razvoj Vašeg deteta.

Dovedite dete na specijalistički fizijatrijski pregled najmanje jedan put godišnje da biste sprečili moguće deformitete kičmenog dela tela i stopala. Ovo je neophodno kako biste dete pravovremeno zaštitili od tegoba i velikih neprijatnosti koje bi moglo imati tokom čitavog života.