Vežbe za decu i bebe

Vežbe za decu i bebe su sastavni deo habilitacionog i rehabilitacionog tretmana u dečjem uzrastu koji obuhvata period od 0 do 18 godina.

Odgovarajuće vežbe u odojčadskom uzrastu (1-12 meseci) i uzrastu malog deteta (1-3 godine) se najčešće sprovode u slučajevima kod:

 • usporenog razvoja  (motoričkog)
 • rizičnog razvoja (neurorazvojni poremećaji)
 • krivog vrata (tortikolis)
 • porođajnog oštećenja spleta nerava ruke (brahijalnog pleksusa) i dr.

Fizijatar za decu i bebe Novi Sad, adresa: Braće Dronjak 5, Novi Sad (Satelit)

vežbe za decu i bebe - slika

Vežbe za decu i bebe, da ili ne?

To je česta dilema među roditeljima, koju možete razrešiti u našoj ordinaciji. Uz mogućnost praćenja motoričkog razvoja od strane stručnog osoblja, dobijate savete kako da pravilno postupate sa vašim odojčetom tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti (baby handling).

Usporen razvoj bebe – Ukoliko postoji potreba za stimulacijom razvoja, naš terapeut sa dugogodišnjim iskustvom u tretmanu odojčadi će se posvetiti podsticanju razvojnih kapaciteta vaše bebe. Saradnja roditelja je ključ uspeha u tretmanu najmlađe i najosetljivije populacije.

Motorički razvoj odojčeta se odvija prema određenim zakonitostima. U prvom trimestru odojče ima asimetrično držanje i drži šake u pesnici. U uzrastu od 3 meseca u položaju na stomaku treba da odiže glavu i oslanja se na podlaktice.

Šake su u drugom trimestru otvorene uz simetričan položaj tela. Odojče se u 4. mesecu okreće do boka, u 5-6. sa leđa na stomak, u 6-7. sa stomaka na leđa. Samostalno sedenje treba da usvoji između 7. i 8. meseca, najkasnije 9. Odojče puzi koordinisano između 9. i 11. meseca. Dete treba samostalno da hoda između 12. i 15. meseca života.

Deci u predškolskom uzrastu najčešći problem predstavljaju deformiteti stopala, kao i različiti oblici povreda koštanozglobnog Sistema (istegnuća, uganuća, prelomi itd.)

Ravna stopala podrazumevaju gubitak fizioloških svodova stopala. Smatraju se normalnom pojavom do 2. godine života, po nekim autorima i do 3. Često se javlja u kombinaciji sa valgus komponentom (oslonac na unutrašnju ivicu stopala). Terapija podrazumeva vežbe za decu i bebe – sprovođenje odgovarajućih vežbi i/ ili nošenje ortopedske obuće, eventualno uložaka.

U školskom uzrastu je fokus na lošem držanju tela i deformitetima kičmenog stuba tipa skolioze i kifoze. Redovno sprovođenje vežbi (kineziterapija) je najznačajniji aspekat tretmana različitih oblika poremećaja posture. Pored pomenutog i dalje su aktuelne povrede na sportu i u igri, koje zahtevaju rehabilitacioni tretman.

Loše držanje tela

Postura dečaka i devojčica u nižim razredima osnovne škole karakteriše se protruzijom glave, povijenim ramenima, krilatim lopaticama, prednjom inklinacijom karlice, koja je često praćena naglašenom lumbalnom lordozom i protruzijom abdomena.

Loše držanje tela češće se javlja u ranom školskom uzrastu u odnosu na adolescentni uzrast, gde su više zastupljene strukturalne promene. U adolescentnom uzrastu dolazi do ubrzanog rasta i disproporcije rasta koštanih i mišićnih struktura. Sve to rezultira razvojem strukturalnih deformiteta.

Skolioza predstavlja lateralnu krivinu kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Razlikujemo funkcionalne i strukturalne skolioze. U prvom slučaju je moguća korekcija krivine, dok je kod strukturalnih moguća delimična korekcija i/ili prevencija progresije krivine.

Kifoza je krivina kičmenog stuba u sagitalnoj ravni. Fiziološka kifoza je od 20-35 stepeni. Kod razvojnih posturalnih kifoza moguća je potpuna korekcija, jer ne postoje promene na pršljenskim telima. Prisutna je slabost leđnih mišića.

Razvojna strukturalna kifoza karakteriše se nesrazmernim rastom pršljenskog tela gde prednji deo raste sporije u odnosu na zadnji, te je zbog toga izmenjen oblik pršljena koji je klinast.

vežbe za decu i bebe - Fizio Praktik

Najbolje tehnike vežbi za bebe

Baby handling – pravilno postupanje sa detetom je bitna i značajna tehnika koja se primenjuje od prvog dana po rođenju deteta.

Bobath tehnika je jedna od najznačajnijih tehnika za stimulaciju pravilanog razvoj deteta.

Vojta terapija predstavlja refleksnu stimulaciju pokreta pritiskom na određene tačke/zone.

Za više informacija o ovim vežbama pogledajte: Kineziterapija / Vežbe za bebe

Masaža za bebe

Skleromerna masaža – vrsta terapeutske masaže, namenjena je deci i odraslima. Ovo je dopunska metoda u svakodnevnoj habilitaciji/rehabilitaciji dece, u cilju smanjenja povišenog tonusa mišića, kao i sprečavanju razvoja kontraktura.
Primenjuje se više puta u toku dana. Svakodnevno primenom ove masaže normalizujemo tonus mišića i olakšavamo primenu drugih terapijskih metoda.

Infant masaža – namenjena bebama je specifična, neinvazivna i prijatna manuelna tehnika. Ovom vrstom masaže roditelji uče kako da:

 • se bolje povežu sa svojom bebom,
 • razumeju njen govor tela,
 • steknu obostrano poverenje i
 • razviju sigurnost u sebe kao roditelja,
  a samim tim i osnaže ličnost svoje bebe.

Masažom stimulišemo:

 • bebino varenje, cirkulaciju, koordinaciju i ravnotežu,
 • pospešujemo normalizaciju tonusa mišića (hipotonije/hipertonije),
 • utičemo na jačanje imuniteta,
 • smanjujemo bol kod grčića i rasta prvih zubića.

Ovu tehniku primenjuju roditelji/staratelji, a namenjena je bebama uzrasta do godinu dana, nedonoščićima do korigovane godine, kao i deci sa poteškoćama u razvoju (do njihove sedme godine).
Detaljnije: Manuelna masaža za bebe.